نمایندگی هاست لینوکس وارز

نمایندگی هاست لینوکس حرفه ای با قابلیت میزبانی 20 سایت

فضا نامحدود
ترافیک ماهیانه نامحدود
قابليت ساخت 20 اكانت
وب سرور قدرتمند Litespeed
کنترل پنل قدرتمند WHM
تمامی امکانات نامحدود

نمایندگی هاست لینوکس وارز حرفه ای 5000 مگابایت

 
ترافیک ماهیانه نامحدود
قابليت ساخت نامحدود اكانت
وب سرور قدرتمند Litespeed
کنترل پنل قدرتمند WHM
تمامی امکانات نامحدود

نمایندگی هاست لینوکس وارز حرفه ای 10000 مگابایت

ترافیک ماهیانه نامحدود
قابليت ساخت نامحدود اكانت
وب سرور قدرتمند Litespeed
کنترل پنل قدرتمند WHM
تمامی امکانات نامحدود

نمایندگی هاست لینوکس وارز حرفه ای 30000 مگابایت

ترافیک ماهیانه نامحدود
قابليت ساخت نامحدود اكانت
وب سرور قدرتمند Litespeed
کنترل پنل قدرتمند WHM
تمامی امکانات نامحدود

نمایندگی هاست لینوکس وارز حرفه ای 50000 مگابایت

ترافیک ماهیانه نامحدود
قابليت ساخت نامحدود اكانت
وب سرور قدرتمند Litespeed
کنترل پنل قدرتمند WHM
تمامی امکانات نامحدود

نمایندگی هاست لینوکس وارز نامحدود

فضای وب نامحدود
ترافیک ماهیانه نامحدود
قابليت ساخت نامحدود اكانت
وب سرور قدرتمند Litespeed
کنترل پنل قدرتمند WHM
تمامی امکانات نامحدود

نمایندگی هاست لینوکس وارز نامحدود ویژه

ایجاد و فروش نمایندگی
فضای وب نامحدود
ترافیک ماهیانه نامحدود
قابليت ساخت نامحدود اكانت
وب سرور قدرتمند Litespeed
کنترل پنل قدرتمند WHM
تمامی امکانات نامحدود

Powered by WHMCompleteSolution